Dành cho bạn muốn lưu giữ nét đẹp thanh xuân, hướng đến cái đẹp, đồng thời cũng giúp phát triển nhân hiệu, giúp phát triển công việc một cách chuyên nghiệp hơn

Ở NR Studio với mỗi gói chụp Chân dung, quý khách sẽ được xây dựng 02 concept (trang phục). 

Với đa dạng concept có thể thực hiện, trước các buổi shooting quý khách sẽ được đội ngũ NR Team xây dựng kế hoạch, ý tưởng, tinh thần của bộ ảnh.

GÓI BASIC - Minimal/Elegent Style

3.200.000VND

GÓI TUỲ CHỌN - Set design

Liên hệ để nhận báo giá