Ảnh chân dung Thục Đỗ. 

Portrait

NR Studio rất hân hạnh được hợp tác sản xuất hình ảnh chân dung với bạn!

chụp ảnh chân dung đen trắng
chụp ảnh chân dung đen trắng
chụp ảnh chân dung đen trắng
chụp ảnh chân dung đen trắng
chụp ảnh chân dung đen trắng

Credits

Client
Thục Đỗ

Creative Director
NEONGUYEN

MUA
Linh Nguyễn

Photographer
Neo Nguyen

Lighting
Quang Chí